Inzicht in elkaars drijfveren geeft een taal om constructief samen te werken

Door een teamscan drijfveren krijg het team in korte tijd zicht op het zelfbeeld, het talent en het ontwikkelpad van ieder teamlid.  Daarnaast staat de teamdynamiek onderling centraal. 

In teams kom je allerlei vraagstukken tegen die iets doen met een team. Onduidelijkheid, ziekteverzuim, samenwerken, vraag en aanbod, taakverdeling, noem maar op. Dat doet iets, daar wordt op gereageerd. En iedereen reageert, vanuit zijn onbewuste drijfveer, anders op een situatie. Neem onduidelijkheid.  Er zijn allerlei reacties mogelijk. De een gaat zelf structuur aanbrengen, de ander blijft vooral redelijk en weer een ander houdt het vooral licht. 

Iedereen doet zijn best en probeert weg te blijven bij pijnlijke en ongemakkelijke gevoelens door gedrag te vertonen wat voor hem/haar het meest logisch lijkt. Alleen kan dat voor de ander niet zo logisch lijken. Daardoor kan onbegrip en miscommunicatie ontstaan. Er wordt dan niet verder gekeken dan naar het gedrag aan de oppervlakte. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat we ten minste 95% onbewust handelen in ons leven.

Bij een teamscan worden eerst de drijfveren van ieder teamlid individueel in kaart gebracht. Voor het gesprek krijgt het teamlid een aantal open intake-vragen die per mail voorafgaand beantwoord worden. 
In een open gesprek (geen vragenlijsten!) van anderhalf uur worden onbewuste overtuigingen en daarmee de drijfveer en het zelfbeeld van het teamlid in kaart gebracht. Dat kan een enorme eyeopener zijn. Je kunt je eigen reacties beter gaan begrijpen, patronen gaan herkennen en gaan zien wat van jezelf en wat van de ander is. Ook geeft de scan zicht op welke kwaliteiten jij van nature hebt en wat je kan helpen in jouw ontwikkeling als docent. Na het gesprek krijg je informatie over jouw drijfveer en bijbehorende kernkwadranten opgestuurd.

Voor het achterhalen van drijfveren wordt gebruik gemaakt van de V-cirkel.  Voor meer info zie de V-cirkelacademie, waar ik ben opgeleid. De V-cirkel is ontwikkeld om de (95%) onbewuste overtuigingen en drijfveer van mensen in kaart te brengen. Er zijn negen drijfveren, één ervan legt precies uit door welke bril jij naar de wereld kijkt. De negen drijfveren komen overeen met de negen menstypes van het Enneagram.

Na de individuele scans vindt er een teamdag plaats, waar het over ieders drijfveren gaat en de teamdynamiek. Ieder teamlid wordt gevraagd te delen over zijn of haar drijfveren. Als teamleden dezelfde drijfveer hebben is het interessant om ze dezelfde vraag te stellen in een panel. Want dan zie je dat ze allebei heel ander gedrag kunnen hebben (ieder mens is uniek!), maar wel vanuit dezelfde drijfveer handelen.
Vervolgens kijken we naar de aanwezige talenten en uitdagingen van de verschillende teamleden. Op die manier leert het team zien hoe ze elkaar als collega’s binnen een team kunnen versterken, stimuleren of inspireren.

Ook wordt er aandacht besteed aan een analyse van de teamdynamiek. Een teamdynamiek is nooit goed of fout. Zodra het team zich bewust is waar de balans naar uit slaat kan het bewuster kiezen waar meer aandacht naartoe moet. 

Een team kan bijvoorbeeld overwegend doelgericht en positief zijn. Ze willen dan snel, stellen zichzelf weinig (kritische) vragen. Maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren. Dat er (te) veel oog is voor het hoe, het proces. Dat er maar vragen gesteld blijven worden en er geen knoop wordt doorgehakt. Nogmaals, er is geen goed of fout, want zodra er zicht is op de teamdynamiek is er de mogelijkheid om bewuster te handelen.